Welcome

กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มาเรียนทำกระเป๋าหนัง คือบุคคลที่ต้องการหาอาชีพเสริม หางานอดิเรก หรือต้องการสร้างธุรกิจกระเป๋าหนัง

(เพื่อผลิตเอง หรือจ้างผลิตเพื่อคุยกับช่างที่รับจ้าง จะได้ไม่โดนหลอก) ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้ และเข้าใจง่ายเมื่อเรียนจบแล้วสามารถมาเรียนติดต่อได้ตลอดครับ

Class

Aim point

Premier East Valley Realty - Homes for Sale

JAKAWA หรือ JAPAN KAWA เราสอนทำกระเป๋าหนังและให้แนวคิดแบบญี่ปุ่น เราสอนทำกระเป๋าหนังที่เป็นต้นแบบแห่งแรกของที่มีการพานักเรียนไปแหล่งขายหนังในไทยและญี่ปุ่น และเน้นการสร้างแบรนด์ หรือทำเป็นโรงงานให้กับนักเรียน

Our Students brands

Full course        (  30ช.ม   12,000 บาท  )

(สำหรับสร้างแบรนด์ หรือผลิตเองขายเอง)

จันทร์ - ศุกร์ 14.00-20.00

เสาร์               9.00-12.00