รับสอนทำกระเป๋าหนัง ผ้า หนังปลอม และ สอนทำแพทเทิร์นกระเป๋า

และแนะนำแหล่งผลิตกระเป๋าให้กับนักเรียนเพื่อทำในเชิงธุรกิจ

รับสอนเพื่อเปิดโรงงานรับผลิตกระเป๋าหนัง

หลักสูตร 30 ชั่วโมง 12,000 บาท

หลักสูตรสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก จากญี่ปุ่น 4,500 บาท

Our Services

หลักสูตรสอนดีไซน์กระเป๋า 8,800 บาท